Avís Legal

Dades del Responsable

Identitat del Responsable: Víctor Luna Puerto
Nom comercial: EcoGIRA
NIF / CIF: 47661156G
Direcció: Carrer Pau Claris, 25, 5è - 2a. 08830 - Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

En aquest espai, la persona usuària (l'usuària), podrà Trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre les usuàries i EcoGIRA com a responsable d'aquesta web. Com a usuària, és Important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

EcoGIRA (Víctor Luna Puerto) com a responsable d'aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels meves usuàries i clientes amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meves usuàries.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relativa a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d'ús

Les presents condicions generals regulen l'ús (incloent-hi el mateix accés) de les pàgines de web, integrants de la pàgina web d’EcoGIRA inclosos els continguts i serveis posats a disposició en aquestes. Tota persona que accedeixi a la web https://www.ecogira.com ("usuària") accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal https://www.ecogira.com.

Dades personals que obtinc i com ho faig

Llegir Política de Privadesa.

Compromisos i obligacions de les usuàries

La usuària queda informada, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb EcoGIRA. D'aquesta manera, la usuària es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

Queda prohibit l'ús de la web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web. Respecte dels continguts i serveis d'aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l'autorització d'EcoGIRA com a legítim titular;
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o d'EcoGIRA com a legítim titular;
 • La seva utilització per fins comercials o publicitaris.

En la utilització del web https://www.ecogira.com la usuària es compromet a no portar a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets d'EcoGIRA o de tercers, o que pugui danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal https://www.ecogira.com o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant això, la usuària hauria de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a internet no són enterament fiables i que, per tant https://www.ecogira.com no pot garantir la inexistència de programari maliciós o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de la usuària o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que es posen tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d'aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per la usuària a EcoGIRA poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Víctor Luna Puerto, assumint aquest totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

Plataforma de resolució de conflictes

Es posa a disposició de les persones usuàries la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del qual disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d’EcoGIRA. La usuària es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’EcoGIRA.

La usuària coneix i accepta que la totalitat de la pàgina web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.

En el cas que una usuària o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a EcoGIRA indicant:

 • Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l'interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.
 • Exclusió de garanties i responsable

  Víctor Luna Puerto (EcoGIRA) no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

  • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts;
  • L'existència de programari maliciós o lesiu en els continguts;
  • L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
  • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició de les usuàries al lloc web.
  • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

  Llei aplicable i jurisdicció

  Amb caràcter general les relacions entre EcoGIRA amb les persones usuàries dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Sant Boi de Llobregat.

  Contacte

  En cas que qualsevol persona usuària tingués algun dubte sobre aquestes condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal https://www.ecogira.com, si us plau, dirigiu-vos a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

  L'Avís Legal ha estat actualitzat per última vegada el 17/04/2020.

Back to Top