Breadcrumbs

El projecte

EcoGIRA és una consultoria en medi ambient i sostenibilitat que pren com a propis els valors de l'Economia Social i Solidària (ESS). L'objectiu és oferir solucions sostenibles (Eco) a través d'una Gestió Integral dels Recursos Ambientals (GIRA) de les organitzacions, d'aquí el nom: EcoGIRA.

EcoGIRA: Solucions sostenibles (Eco) a través d'una Gestió Integral dels Recursos Ambientals (GIRA)

A la vegada, volem conscienciar i aconseguir canviar (GIRAR) els costums i hàbits de la societat i de les seves organitzacions per aconseguir territoris més sostenibles (ambiental, socialment i econòmicament).

Projectes estratègics vinculats al desenvolupament i millora de la gestió ambiental

EcoGIRA portem a terme projectes estratègics vinculats al desenvolupament i millora de la gestió ambiental d'organitzacions i territoris.

Oferim propostes amb una mirada transversal i solucions en residus, mobilitat, energia, urbanisme, educació en la sostenibilitat, comunicació ambiental, participació i cohesió social.

Som aliats de les persones, organitzacions i territoris compromeses amb un món més sostenible i just, amb qui diagnostiquem conjuntament les possibles millores, les seves causes, plantegem propostes, analitzem la viabilitat tècnica, quantifiquem els resultats i oferim suport a la gestió, implementació i seguiment del projecte.

Tenim les seus a Sant Boi de Llobregat (Barcelona) i a Llívia (Cerdanya, Girona). El nostre àmbit d'actuació és global, tot i que la nostra activitat principal es realitza actualment a Europa, mitjançant l'execució de projectes a totes les escales: local, regional, estatal i europeu.

Treballem amb la voluntat d'oferir una gestió integral dels recursos ambientals, aportant noves idees que ens permeten aconseguir una societat ambiental, social i econòmicament més sostenible, educada i sensibilitzada, provocant canvis a la realitat que permeten comunicar a la societat els objectius obtinguts.

Aquests canvis els portem des de l'interior de l'organització cap als territoris i organitzacions, fent nostres l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, com també prenent acords voluntaris per tal de reduir l'impacte ambiental que generem amb la nostra activitat, tot compensant les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) que generem anualment.

Connectats

Afavorim el treball en xarxa i la participació amb entitats i organitzacions que comparteixen els nostres objectius i valors, és per aquest motiu que formem part activa de diverses iniciatives col·lectives, com per exemple:


A EcoGIRA impulsem un consum conscient amb energia 100% renovable, telefonia conscient i mobilitat elèctrica i compartida:

Back to Top