TAL

Gestió Integral de Recursos Ambientals.

Projectes estratègics vinculats al desenvolupament i millora de la gestió sostenible d’organitzacions i territoris.

Oferim una mirada transversal i solucions innovadores en residus, energia, mobilitat, urbanisme, educació, comunicació, participació i cohesió social.

Catalunya lidera el rànquing de sostenibilitat hostalera aquest estiu amb una puntuació de 8,7 sobre 10

 • Gràcies a un creixement de 16,8 punts percentuals, l'hostaleria catalana registra el major índex de sostenibilitat dels territoris analitzats, amb un 87,5%, superant a la Comunitat Valenciana (76,5%), a les Illes Balears (76,5%), a Andalusia (74,3%) i a la Regió de Múrcia (73,5%)
 • D'entre les províncies analitzades, Tarragona s'alça amb el millor índex de sostenibilitat (90,5%) de Catalunya, seguida per Girona (89,9%) i per Barcelona (82,6%)
 • Per a l'elaboració d'aquest baròmetre, Ecovidrio ha enquestat més de 1.900 bars, guinguetes, restaurants i locals d'oci de Barcelona, Tarragona i Girona
 • Les mesures per a fer més eficient la despesa d'energia (aplicades per 9,7 de cada 10 hostalers), així com les mesures per a reduir el consum d'aigua i la correcta gestió de residus (9,6 de cada 10 hostalers) continuen sent les palanques de sostenibilitat millor gestionades pels hostalers catalans
 • Gairebé la totalitat dels hostalers catalans (99%) gestionen adequadament els residus d'envasos de vidre, mentre que la recollida de la fracció orgànica creix per sobre dels 11 punts percentuals.

Ecovidrio, l'entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge dels residus d'envasos de vidre a Espanya, ha presentat els resultats del II Baròmetre sobre la sostenibilitat hostalera de Catalunya, el qual conclou que gairebé 9 de cada 10 establiments de les zones costaneres amb més concentració turística de la comunitat, ja apliquen mesures de sostenibilitat en la gestió dels seus negocis.

Gràcies a aquests resultats, i a un creixement de 16,8 punts percentuals, l'hostaleria catalana lidera la sostenibilitat hostalera de les nostres costes aquest estiu, aconseguint un índex de sostenibilitat de 8,7 sobre 10, notablement per sobre de la Comunitat Valenciana (7,6), de les Illes Balears (7,6), d'Andalusia (7,4) i de la Regió de Múrcia (7,3).

En aquesta segona edició, el Baròmetre sobre la sostenibilitat hostalera d’Ecovidrio ha analitzat l'aplicació de mesures de sostenibilitat en més de 1.900 establiments hostalers de Catalunya, la qual s'ha incrementat en 16,8 punts percentuals fins a aconseguir un índex de sostenibilitat* global del 87,5%. Aquests resultats constaten no sols el compromís i la maduresa del sector HORECA a Catalunya, sinó que els hostalers catalans estan avançant amb fermesa i a bon ritme en la implantació de mesures de sostenibilitat en els seus negocis. Al final de l'estiu, Ecovidrio guardonarà els dos establiments costaners catalans més madurs en la gestió ambiental de la seva activitat.

Per províncies, Tarragona s'alça amb el millor índex de sostenibilitat (90,5%) de Catalunya, seguida per Girona (89,9%) i per Barcelona (82,6%). Quant als tipus d'establiment, els restaurants són els que registren un major índex de sostenibilitat (89%), seguits pels hotels (88,5%), les cafeteries i bars (85,6%) i per altres tipologies de locals, com els locals d'oci i apostes (84,2%). En últim lloc, queden els establiments d'oci nocturn, amb un 84,1%.

* L'Índex de sostenibilitat del Baròmetre considera quatre grans palanques de la sostenibilitat en hostaleria: la gestió eficient dels residus, l'eficiència energètica, el consum responsable i el consum de l'aigua. Per a obtenir el valor de cada palanca s'ha atorgat 1 punt per cada resposta positiva i 0 punts per les negatives per a resumir la gestió en un rang entre el 0 i el 100%. Un resultat del 100% significa que totes les possibilitats de gestionar les palanques s'estan utilitzant de manera satisfactòria.

Catalunya frega l'excel·lència en la gestió del consum energètic

En un context marcat per la crisi energètica, l'alça de preus i la necessària aposta per la transició cap a energies renovables, el baròmetre d'enguany reflecteix un important augment del compromís dels hostalers catalans amb les mesures a favor de l'eficiència energètica. Així, el 97,3% establiments hostalers enquestats assegura aplicar mesures d'estalvi i eficiència energètica en els seus negocis, una palanca que registra un creixement de més de 25 punts percentuals respecte a 2022.

Així, els hostalers catalans lideren l'aplicació de mesures per a gestionar el consum energètic, sent els hotels els que més treballen aquesta palanca amb una puntuació del 100%. A continuació, es troben els restaurants i les cafeteries amb un 97,2%, mentre que els locals d'oci nocturn registren un 95,9%.

Quant a les mesures que més apliquen aquests establiments per a aconseguir un ús més eficient de la seva energia, destaquen la instal·lació de llums led (96,6%), l'ús de sensors de mobilitat i temporitzadors (69,6%), i la regulació de la temperatura de l'aire condicionat (52%).

Per províncies, els hostalers de Girona obtenen la millor puntuació amb un 98,7%, mentre que els hostalers de Tarragona registren un notable increment de més de 55 punts percentuals i aconsegueixen una puntuació del 97,8%. En últim lloc se situen els hostalers de Barcelona, amb un 95,2%.

Gairebé la totalitat dels hostalers catalans gestiona adequadament els residus d'envasos de vidre

Cada vegada són més els hostalers conscienciats amb la importància de la correcta gestió dels residus per a la consecució dels objectius europeus de reciclatge de residus municipals. Així, el 91,3% dels enquestats aplica mesures per a gestionar correctament els seus residus, la qual cosa suposa una millora de 10,3 punts percentuals respecte a l'any anterior. En concret, destaca molt positivament que gairebé la totalitat dels hostalers catalans gestiona correctament els residus d'envasos de vidre (99%), sent la fracció millor gestionada al costat de l'oli de cuina (98,5%) i el paper i cartó (97,8%).

D'altra banda, també destaca molt positivament l'adequada gestió de la fracció orgànica, que registra a Catalunya una puntuació del 93,2%, una xifra que se situa molt per sobre de la mitjana de tots els territoris analitzats (47,9%).

Per províncies, els hostalers de Girona obtenen la millor puntuació amb un 92,1%, seguits per Barcelona (90,7%) i Tarragona (90,3%).

Els hostalers catalans lideren l'aposta pel consum eficient d'aigua

El canvi climàtic ha posat de manifest la gravetat de la sequera no sols durant l'època estival, sinó com un problema d'una major envergadura al nostre país. A més, l'aigua es tracta d'un recurs fonamental per al funcionament de l'hostaleria, la qual cosa fa imprescindible optimitzar el consum d'aquest recurs. En aquest sentit, a Catalunya, una de les regions més afectades per la sequera, la gestió eficient de l'aigua és la palanca de sostenibilitat que més ha crescut respecte a l'edició de l'any anterior. Així, el 96,4% dels hostalers catalans apliquen ja mesurades d'estalvi d'aigua, gairebé 29 punts percentuals més que en 2022.

Per províncies, Girona ocupa el primer lloc, superant significativament a la resta de províncies amb un 99%. Li segueixen Tarragona (amb un 96,5% i un creixement de 54 punts percentuals) i Barcelona (amb un 93,1% i una millora de 26,3 punts percentuals).

Entre les mesures implementades, destaquen la càrrega completa dels electrodomèstics (86,8%); la instal·lació de difusors, airejadors en aixetes i polsadors o temporitzadors (83,5%); i l'ús de cisternes amb doble dispensador en els vàters (77,1%).

Consum responsable: augmenta l'aposta per productes d'origen local i productes de temporada

L'aplicació de mesures a favor d'un consum responsable continua sent l'assignatura pendent dels hostalers catalans ja que, malgrat l'augment d'11 punts percentuals, tan sols el 65,9% té en compte aquesta palanca de sostenibilitat considera tres variables: l'origen dels productes que usen els hostalers (per a conèixer si són locals o de proximitat), l'ús de productes de temporada i les mesures adoptades per a reduir el malbaratament alimentari.

Malgrat el marge de millora, Catalunya lidera també l'aplicació de mesures relatives al consum responsable, destacant especialment l'aposta per productes d'origen local (70,9%). Així mateix, l'aposta per productes de temporada experimenta una notable millora de 25,8 punts percentuals i aconsegueix el 63,9%, si bé l'aplicació de mesures contra el desaprofitament alimentari cau en 8,4 punts percentuals i se situa en el 61,3%.

Per províncies, Tarragona experimenta un notable augment de 40,7 punts percentuals, sent la província que més aposta per mesures de consum responsable amb un 84,3%. Per darrere se situen Girona (72,8%) i Barcelona (45,8%), província que ha experimentat un important descens de 14,3 punts percentuals respecte a l'anterior edició del baròmetre.

II Baròmetre sobre la sostenibilitat hostalera de les nostres costes: resultats estatals

Segons les dades d'àmbit estatal, l'hostaleria de la costa obté un índex de sostenibilitat global de gairebé 8 punts sobre 10, constatant que el sector està cada vegada més madur i actua d'una manera responsable amb el medi ambient. Sobre la base dels resultats d'aquest, Catalunya lidera l'índex de sostenibilitat hostalera en les nostres costes amb una puntuació de 8,7 sobre 10; seguida de la Comunitat Valenciana i Balears (totes dues amb un 7,6), Andalusia (7,4) i Regió de Múrcia (7,3).

En línia amb els resultats de 2022, el consum d'energia torna a ser la palanca de sostenibilitat més ben gestionada pels hostalers enquestats amb 9,2 punts sobre 10, seguida pel consum d'aigua (8,7 sobre 10) i la gestió de residus (7,9 sobre 10). Finalment, malgrat el lleuger increment registrat, gairebé un 6% més, en l'aplicació de mesures de consum responsable, aquesta palanca continua registrant la pitjor puntuació en l'indicador global amb un 5,4 sobre 10.

Entre el 2 de maig i el 3 de juliol de 2023, un equip de 100 formadors ambientals d’Ecovidrio ha enquestat presencialment 12.143 establiments hostalers pertanyents a Catalunya, Illes Balears, Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia i Andalusia. En el cas de Catalunya, l'estudi va abastar a un total de 1.938 establiments.

La distribució per províncies ha estat la següent:

 • Barcelona, un 34,5% (669 establiments)
 • Girona, un 44,8% (915 establiments)
 • Tarragona, un 20,6% (400 establiments)

Respecte a la distribució per tipus d'establiment ha estat la següent:

 • Restaurants, un 53,6% (1.039 establiments)
 • Cafeteries, un 17,8% (345 establiments)
 • Hotels, un 11% (213 hotels)
 • Oci Nocturn, un 12,7% (246 establiments)
 • Altres com sales de joc, recreatius i altres sense categoritzar, un 4,9% (95 establiments)

25è aniversari de Ecovidrio

Aquest any 2023 Ecovidrio compleix 25 anys. Encara que ara celebrem el nostre 25è aniversari, la indústria vidriera es va posar en marxa ja en l'època dels 80, preocupats per l'estalvi d'energia i la protecció dels recursos en els seus processos.

En els anys 90 es va produir la veritable revolució del reciclatge. Amb la Directiva Europea de 1994 arriba el concepte de la responsabilitat ampliada del productor, és a dir, l'obligació legal que totes les companyies que comercialitzen productes envasats financin el seu reciclatge per a garantir la correcta gestió de residus. El naixement de Ecovidrio es va materialitzar amb la transposició al nostre país d'aquesta Directiva amb la Llei 11/1997 d'Envasos i Residus d'Envasos.

Així, l’any 1997 va començar la nostra història, gràcies a la iniciativa impulsada per Cervesers d'Espanya (CE), la Federació Espanyola del Vi (FEV), la Federació Espanyola de Fabricants de Begudes espirituoses (FEBE), l'Associació Espanyola de Fabricants de Sidra (AESI), la Confederació Espanyola del Vi, l'Associació Espanyola de Mostos i la Federació de Cellers del Marc de Jerez. Aquest mateix any, es van sumar a Ecovidrio les primeres empreses en representació de la indústria productora (Gramona, Bardinet, la Companyia Cervesera de Canàries i Envasats Eva), una xifra que no ha parat d'augmentar i que, avui, fa que siguin més de 2.500 les empreses adherides a Ecovidrio..

Sobre Ecovidrio

Ecovidrio és l'entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge de residus d'envasos de vidre a Espanya. L’any 1997, després de l'aprovació de la Llei d'Envasos i Residus d'Envasos i l'arrencada de les seves operacions en 1998, es va convertir en l'entitat gestora d'un model de reciclatge que garanteix un servei complet i al qual tenen accés tots els ciutadans. En termes de finançament, 8.000 companyies envasadores fan possible, amb la seva aportació a través del punt verd, el sistema de reciclatge.

La labor d’Ecovidrio destaca per garantir el reciclatge d'alta qualitat a través del contenidor, potenciar-ne la seva instal·lació i també la recollida, invertir en plans i recursos destinats a incrementar el reciclatge d'envasos de vidre en l'hostaleria, mobilitzar els ciutadans a través de campanyes de sensibilització i promoure la prevenció i l’ecodisseny dels envasos.

En les últimes dues dècades, el sistema d’Ecovidrio ha permès que a dia d’avui es reciclin set de cada deu envasos de vidre. El reciclatge d'envasos de vidre és un element fonamental per a contribuir al desenvolupament sostenible, fomentar la transició cap a l'economia circular i lluitar contra el canvi climàtic. A més, el reciclatge d'envasos de vidre és una activitat que dona suport al compliment de l'Agenda 2030 i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

título portada noticias(ca)

Actualitat i noticies sostenibles

CoalaWeb News (ca)

Catalunya lidera el rànquing de sostenibilitat hostalera aquest estiu amb una puntuació de 8,7 sobre 10 Gràcies a un creixement de 16,8 punts percentuals, l'hostaleria catalana registra el ...

Nova Guia de Macroinvertebrats Fluvials de Catalunya Víctor Osorio, Núria Bonada i Maria Àngels Puig presenten la nova Guia de Camps dels Macroinvertebrats Fluvials de Catalunya Els ma...

On va el vidre després del contenidor?

On va el vidre després del contenidor? Silvia Mayo ens explica les funcions d'Ecovidrio, l'entitat sense ànim de lucre que gestiona el reciclatge de vidre de tot l'Estat. Silvia Mayo, Gerent de Ca...

Com ens afecta la Zona de Baixes Emissions de Barcelona? Responem els principals dubtes que han sorgit amb l'entrada de la ZBE a l'àrea de Barcelona A continuació trobaràs les respostes als principa...

Infraestructura verda i els seus efectes en la població Les plantes són un gran aliat a l'hora de planificar carrers i infraestructures viàries. La infraestructura verda ofereix solucions...

Impulsem la mobilitat sostenible a Sant Boi Arriba a Sant Boi de Llobregat el primer cotxe de Som Mobilitat al sud de la regió metropolitana de Barcelona. Víctor Luna, fundador d'Eco...

CoVid 19 i el Dia Mundial del Medi Ambient 2020 EcoGIRA celebrem el 5 de juny amb un nou canal de YouTube! Víctor Luna, ambientòleg i fundador d'EcoGIRA, és la cara escollida per...

Reclamem “Més ciència als informatius de la CCMA” EcoGIRA s'adhereix al manifest per reclamar Més ciència als informatius de la CCMA. La iniciativa Més ciència als informatius de la CCMA, recolzada...

EcoGIRA se suma a la campanya: Confinem els Cotxes. Recuperem la Ciutat! Sota el lema “Confinem els Cotxes. Recuperem la Ciutat¨, entitats i organitzacions de tot Catalunya engeguem una campanya per ...

T-Casual o T-Usual? Quina em va millor?

T-Casual o T-Usual? Quina em va millor? Analitzem les noves tarifes del transport públic de l'àrea de Barcelona La noves targetes T-Casual i T-Usual han creat molt de rebombori, però tenim més opcio...

Nou any, nous objectius!

EcoGIRA: Nou any, nous objectius! Victor Luna - Solucions Sostenible evoluciona i creix a EcoGIRA Un nou projecte que ens permet avançar cap a territoris més sostenibles Aprofitem aquest canvi d'an...

3r Ral·li d'Eficiència Energètica

3r Ral·li d'Eficiència Energètica Víctor Luna forma part de l'equip organitzador del 3r Ral·li d'Eficiència Energètica de Som Mobilitat El 23 de novembre es realitza el primer ral·li de Som Mobilita...

More Articles

Back to Top